Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Majątek spółki

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości: 3 115 500,00 zł

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, czyli 100% kapitału zakładowego posiada Gmina Głogów Małopolski.