Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Majątek spółki

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości: 2 715 500,00 zł

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, czyli 100% kapitału zakładowego posiada Gmina Głogów Małopolski.