Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Przedmiot działalności

  • 36, 00, Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • 1 37, 00, Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • 2 38, 11, Z, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • 3 38, 22, Z, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • 4 38, 32, Z, odzysk surowców z materiałów segregowanych
  • 5 42, 11, Z, roboty związane z budową dróg i autostrad
  • 6 42, 21, Z, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 7 43, 22, Z, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 8 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 9 81, 30, Z, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni