Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Status prawny

EkoGłog Sp. z o. o. w Głogowie Małopolskim powstała dnia 31-12-2012 r. na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego, na mocy Uchwały Nr XXIX/312/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29-11-2012 r. Spółka dokonała rejestracji w sądzie rejestrowym – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy gdzie wpisana została z dniem 21-01-2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000448064