Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Schemat organizacyjny

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Prezes Zarządu
  • Wydział Księgowości i Rozliczeń
  • Wydział Organizacyjno-Administracyjnego
  • Wydział Wodociągów, Kanalizacji i Inwestycji
  • Wydział Usług Komunalnych
  • Komórka ds. Kadr i Płac